PROMISS staat voor “PRevention Of Malnutrition In Senior Subjects in the EU”.

In Europa woont 90 tot 95% van de oudere volwassenen thuis. Ongeveer 21% van hen is ondervoed of loopt het risico om ondervoed te raken. Het doel van PROMISS is daarom om onderzoek te doen naar de preventie van ondervoeding bij thuiswonende oudere volwassenen en zo concreet mogelijke aanbevelingen te doen voor een actieve en gezonde levensstijl, ook op een hogere leeftijd. Om deze missie te bereiken, zal een multidisciplinair internationaal consortium de volgende doelstellingen nastreven, verdeeld in twee fasen: het begrijpen van de context en, op basis hiervan, het ontwikkelen van oplossingen om ondervoeding te voorkomen.

 

Inzicht in de relaties tussen voeding, lichaamsbeweging, biologische veranderingen de relatie tussen voeding, lichaamsbeweging en biologische veranderingen bij oudere volwassenen

Met behulp van grootschalige databases zal het project beginnen met het identificeren van de relaties tussen voedselinname, voedseleigenschappen, fysieke activiteit, de orale en darm flora, en slechte eetlust, ondervoeding en slechte gezondheid bij oudere volwassenen. Het project zal zich in het bijzonder richten op de preventie van eiwit-energie ondervoeding. Tot nu toe is het meeste onderzoek bij oudere volwassenen gericht op de behandeling van ondervoeding door extra eiwitten en energie te leveren. Dit heeft voornamelijk geresulteerd in gewichtstoename, maar liet geen overtuigende effecten op de gezondheid en functionaliteit zien. Daarnaast zal het project de slechte eetlust van oudere volwassenen onderzoeken, wat een grote rol zou kunnen spelen in de preventie van ondervoeding. Ook zal het effect van veranderingen in mondelinge en darmflora worden onderzocht om verlies van smaak en geur te verklaren. PROMISS zal vervolgens onderzoek doen naar de voedselvoorkeuren en -attitudes van oudere volwassenen met betrekking tot voedselinname, voedselkenmerken en lichaamsbeweging. De identificatie van de voorkeuren en attitudes van oudere consumenten is een vereiste voor de voedingsindustrie om de groeiende markt voor oudere consumenten te kunnen bedienen met adequate producten.  

 

Ontwikkeling van strategieën voor voeding en lichaamsbeweging en nieuwe voedingsconcepten en -producten

Op basis van de resultaten van het onderzoek zal PROMISS geoptimaliseerde, duurzame en evidence-based dieet- en bewegingsstrategieën ontwikkelen om ondervoeding te voorkomen en actief en gezond ouder worden te ondersteunen. Deze aanbevelingen zullen optimaal worden aangepast aan de specifieke kenmerken van de EU-lidstaten om alle oudere EU-burgers en hun zorgverleners te bereiken. Met de hulp van midden-kleinbedrijven en industriële bedrijven die bij het project betrokken zijn, zal PROMISS ook nieuwe voedingsconcepten, nieuwe voedingsmiddelen en elektronische ondersteuningssystemen ontwerpen die passen binnen deze ontwikkelde voedingsstrategieën. Dit zal de levensmiddelenindustrie onderbouwde kennis bieden om levensmiddelenproducten en -concepten te ontwikkelen en bestaande producten te herformuleren en/of opnieuw in de handel te brengen om hun wereldwijde marktpositie te versterken. De internationale samenwerking tussen sterke wetenschappelijke, industriële en verspreidingspartners zorgt ervoor dat de resultaten van het project hun weg zullen vinden naar de relevante belanghebbenden in alle EU-landen. Economische voordelen zijn onder meer lagere kosten voor de gezondheidszorg en een sterke marktpositie van de EU op het gebied van innovatieve en duurzame voedingsproducten voor oudere volwassenen.