Het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, het benadrukken van de rol van onderzoek en innovatie als belangrijke aanjager van sociale en economische welvaart en milieuduurzaamheid, het waarborgen van de beschikbaarheid van en toegang tot voldoende veilig en voedzaam voedsel, zijn prioriteiten die alle EU-burgers aangaan. Aangezien oudere volwassenen een groeiende en kwetsbare groep zijn als het gaat om eiwitinname, is specifieke aandacht voor deze leeftijdsgroep zeer relevant. PROMISS zal daarom bijdragen aan de EU-agenda voor actief en gezond ouder worden door de voedselproductie geschikter te maken voor de consument, maar ook door de voedselproductie innovatiever, productiever en concurrerender te maken en tegelijkertijd minder middelen te gebruiken en de milieueffecten te verminderen.

PROMISS zal met name belangrijke aanbevelingen ontwikkelen over de wijze waarop ondervoeding onder oudere volwassenen kan worden voorkomen, hen te helpen langer gezond te blijven en zo de zorglast te verminderen. Ook zal PROMISS streven naar een betere aanpassing en relevantie van voedselproducten ten behoeve van zowel de vergrijzende bevolking, als voor MKB’s en de levensmiddelenindustrie.

 

PROMISS wetenschappelijke artikelen (Engels)