PROMISS zal bijdragen aan de kennis over de rol van het dieet, de fysieke activiteit (en hun interacties) en darmflora op eetlust, ondervoeding en relevante klinische resultaten. Daarnaast zal er ook worden gekeken naar de rol van orale en darmgezondheid op eetlust, ondervoeding en smaak/geurwaarneming. Deze resultaten zullen vervolgens worden vertaald in aanbevelingen voor medewerkers in de gezondheidszorg, met name voor diëtisten en geriaters. Hierdoor zullen medewerkers in de gezondheidszorg profiteren van een verhoogde kennis over de voedingsbehoeften van oudere volwassenen en zullen zij gemakkelijker kunnen bijdragen aan het voorkomen van ondervoeding onder thuiswonende oudere volwassenen.

 

Extra informatie