Logo_University_of_Helsinki_hy_logo_black_transparent   Logo_PROMISS

Tervetuloa mukaan ikääntyneiden ihmisten ravitsemustutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää ruokavalion vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, ravitsemukseen ja elämänlaatuun.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  • Olette täyttänyt 70 vuotta
  • Asutte kotona
  • Pystytte kävelemään omin voimin 400 metriä

Toteutus

Jos haluatte osallistua tutkimukseen, sovimme kanssanne puhelinhaastattelun, jossa selvitetään alustavasti, sovellutteko mukaan tutkimukseen. Sen jälkeen selvitämme tyypillistä ruuankäyttöänne, minkä perusteella  päätämme, sovellutteko tutkimukseen. Jos pääsette mukaan, kutsumme Teidät ensimmäiselle tutkimuskäynnille, josta tutkimus varsinaisesti alkaa.

Kuusi kuukautta kestävän tutkimuksen ajaksi osallistujat arvotaan kolmeen ryhmään: kahteen koeryhmään sekä kontrolliryhmään. Tutkimukseen sisältyy kaikilla ryhmillä ruoankäytön ja fyysisen aktiivisuuden itsenäistä seurantaa sekä kolme mittauskäyntiä, joissa arvioidaan ravinnonsaantia, fyysistä toimintakykyä, muistia ja erilaisia taustatekijöitä. Koeryhmään kuuluvilla tutkimuksen ohjelmaan kuuluu myös yksi ravitsemusohjauskäynti. Koeryhmien tutkittavat saavat maksutta käyttöönsä välipalatuotteita ja henkilökohtaista neuvontaa niiden käytöstä osana ruokavaliota. Kontrolliryhmään kuuluvat saavat yleistä tietoa ikääntyneiden terveydestä ja ravitsemuksesta sekä tietoa mittaustuloksistaan.

Tutkittavana:

  • Olette mukana kuusi kuukautta kestävässä tutkimusjaksossa
  • Käytte tänä aikana 3-4 kertaa tutkimuksen tiloissa Helsingin Ruskeasuolla
  • Nämä käynnit kestävät yksi-kaksi tuntia ja sisältävät toimintakyvyn ja kehonkoostumuksen mittauksia, kyselyitä ja ravitsemusohjausta (vain koeryhmällä)
  • Tutkimushenkilökunta tulee soittamaan Teille useamman kerran kuuden kuukauden aikana

Oletteko kiinnostunut tutkimuksesta?

Voitte soittaa tutkimuspuhelimeen tai lähettää sähköpostia:

Tutkimuspuhelin: 0504409500

Tutkimussähköposti: promiss@helsinki.fi

Mikäli olette yhteydessä puhelimitse, pyydämme teitä jättämään yhteystietonne puhelinvastaajaan, jolloin tutkimusavustaja ottaa teihin yhteyttä.

Osallistumalla tuette tieteellistä tutkimusta ikääntyneiden terveyden edistämiseksi!

Tutkimuksen taustaa

Euroopan ja Suomen väestön ikääntyessä on tärkeää kiinnittää huomiota ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ikääntyneet altistuvat sairauksien ja heikentyneen toimintakyvyn yhteydessä liian vähäselle ravintoaineiden saannille, ravitsemustilan heikkenemiselle ja laihtumiselle. Painonvaihtelut ja aliravitsemus kiihdyttävät lihaskatoa, joka heikentää liikunta- ja toimintakykyä sekä kehon hallintaa. Hoitamaton virheravitsemus lisää myös kuolleisuutta.

Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatiohankeohjelmaan kuuluvan PRevention Of Malnutrition In older Senior Subjects (PROMISS) hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten ehkäistä ravitsemustilan heikkenemistä sekä kehittää näyttöön perustuvia toimintatapoja, joilla ylläpitää hyvää ravitsemusta ja edistää hyvää toimintakykyä ja aktiivista ikääntymistä.

Hankkeessa toteutetaan kuusi kuukautta kestävä interventiotutkimus, jossa tutkitaan kahden ruokavalio-ja liikuntastrategian vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, gerasteniaan, ravitsemukseen, toimintakyvyn heikkenemiseen ja elämänlaatuun ikääntyneillä ihmisillä. Lisäksi selvitetään ravitsemusinterventioiden kustannusvaikuttavuutta. Tutkimuksen toteuttaa Suomessa Helsingin yliopisto ja Hollannissa Vrije Universiteit.

Tutkimuksen rahoituksesta vastaa Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatiohanke (apuraha nro 678732. EU).