Logo_VU    Logo_PROMISS

Gezond ouder worden, hoe doe je dat?

Het doel van het onderzoek is meer te weten te komen over de invloed van gezonde voeding op gezond ouder worden. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar panelleden vanaf 70 jaar die willen deelnemen.

Wat houdt het onderzoek in?

Als u mee wilt doen aan het onderzoek zal er eerst worden gekeken of u binnen de doelgroep valt. Dit wordt gedaan tijdens een telefonisch interview. Daarna meten wij uw huidige voedingsinname en op basis daarvan vindt een tweede selectie plaats. Als u dan nog steeds binnen de doelgroep valt, wordt u uitgenodigd voor een meting bij de Vrije Universiteit Amsterdam en ingedeeld in één van de drie studiegroepen. Afhankelijk van in welke studiegroep u bent ingedeeld ontvangt u al dan niet een persoonlijk voedingsadvies van een diëtist inclusief gratis voedingsmiddelen. Alle deelnemers worden tijdens het onderzoek vrijblijvend uitgenodigd voor lezingen over diverse onderzoeken die uitgevoerd worden bij de afdeling gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tussentijds en aan het einde van het onderzoek na 6 maanden wordt u weer uitgenodigd voor metingen bij Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens ontvangt u aan het einde van de studie een persoonlijk verslag van alle meetresultaten in vergelijking met de rest van de studiedeelnemers (anoniem).

Met uw deelname kunt u de VU en anderen enorm helpen!

Wat houdt het onderzoek in?

  • Als u meedoet aan dit onderzoek, duurt dat ongeveer 7,5 maand voor u;
  • Het is nodig dat u 3 of 4 keer in deze 7,5 maand naar de Vrije Universiteit Amsterdam komt;
  • Tijdens deze bezoeken worden er vragen aan u gesteld, metingen verricht en wordt uw lichaamssamenstelling en spierkracht bepaald. Deze afspraken duren ongeveer 60-90 minuten;
  • Tussentijds belt de VU u een aantal keer om uw ervaringen te bespreken

Wilt u zich opgeven voor dit onderzoek of wilt u graag meer informatie? Bel of mail dan naar een van onze diëtisten Merel Vrijmoeth of Mariska Bout via:

T: 020 598 6801

E: promiss-onderzoek@vu.nl

Bent u zelf niet in de gelegenheid om deel te nemen aan dit onderzoek of valt u niet in de doelgroen maar kent u wel mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn? Wij zouden het zeer op prijs stellen als de e-mail of informatie doorstuurt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, ook namens het team van de Vrije Universiteit Amsterdam.